DE CASA FINS A L'ESCOLA


CONTINGUT QUE ES TREBALLA: Plànols

ÀREA A LA QUAL ES FA REFERÈNCIA: Medi-Llengües
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Els alumnes hauran de localitzar els carrers de l’escola i copiar la imatge del plànol. Obrir-la amb un programa de dibuix i marcar exactament la situació de l’escola. Enganxar-la en el full de treball.(Oppen Office writer) Cercar informació de la història de l’escola.
A continuació hauràs de localitzar la foto de l’escola, copiar-la i enganxar-la al full de treball.
També es posarà una foto aèria del carrer. Finalment es farà una descripció de la façana de l’escola

PÀGINES WEB O PROGRAMARI UTILITZAT: http://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF-8&tab=wl


EXEMPLE: http://www.ceipjoanvenyiclar.com/nins/altres/GOOGLE%20MAPS.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada