ARBRE GENEALÒGIC


CONTINGUT QUE ES TREBALLA: Arbre genealògic familiar


ÀREA A LA QUAL ES FA REFERÈNCIA: Coneixement del Medi


DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Es tracta de cercar informació sobre els familiars més directes de l'alumne i a partir d'aquí fer una representació gràfica, de manera sistematitzada i organitzada sobre la història de la seva família. Comença per un mateix per fer un recorregut emocionant fins als seus orígens. Pot incloure dades com: nom, sexe, parella, fills, germans, pares, data naixement, fotografia, defunció...


PÀGINES WEB O PROGRAMARI UTILITZAT: