ENQUESTES

CONTINGUT QUE ES TREBALLA: Enquesta i gràfics

ÀREA A LA QUAL ES FA REFERÈNCIA: Llengua-Matemàtiques

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Es tracta de fer una enquesta per saber si a casa tenim ordinadors i connexió a internet. Entre tots es redacten les preguntes es posen en comú i s'elabora l'enquesta final. Després s'ha de reomplir, analitzat les dades i elaborant gràfics amb OpenOffice Calc.

Es pot fer una recopilació dels resultats mitjançant l'eina http://issuu.com/home

PÀGINES WEB O PROGRAMARI UTILITZAT: Oppen Office Calc http://2011-es.net/

EXEMPLE: http://www.ceipjoanvenyiclar.com/nins/altres/grafics.htm