MAPES CONCEPTUALS

CONTINGUT QUE ES TREBALLA: Mapes conceptuals-Organització de la informació

ÀREA A LA QUAL ES FA REFERÈNCIA: Medi

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Es tracta de representar gràficament idees o conceptes que estiguin relacionats jeràrquicament. Mitjançant aquest procediment aprofitaran el poder conceptual de les imatges, facilitant l'aprenentatge i el record d'un tema.
La tècnica d'elaboració de mapes conceptuals és un mitjà didàctic poderós per organitzar informació, sintetitzar-la i presentar-la. Pot servir per exposar i desenvolupar oralment un tema de manera lògica i ordenada.

PÀGINES WEB O PROGRAMARI UTILITZAT:
CMapTools http://cmaptools.softonic.com/descargar
http://www.gliffy.com/gliffy/#

EXEMPLE: https://sites.google.com/site/lesticalceipcancanto/escriure/mapes-conceptuals

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada