ITINERARI CULTURAL PER LA CIUTAT DE PALMA

TÍTOL: Itinerari cultural per la ciutat de Palma

CONTINGUT QUE ES TREBALLA: Coneixent el meu entorn. La narració.

ÀREA A LA QUAL ES FA REFERÈNCIA: Coneixement del Medi

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Els alumnes hauran d'organitzar un itinerari cultural per la ciutat de Palma com si fossin guies turístiques durant un dia. Hauran de cercar informació sobre els llocs més emblemàtics de la ciutat. Hauran de processar i transformar la informació amb una presentació de diapositives, que després hauran d'exposar davant la classe.

PÀGINES WEB O PROGRAMARI UTILITZAT: Programari utilitzat per fer presentacions de diapositives (OppenOffice Impress i PowerPoint)


EXEMPLE DE L'ACTIVITAT REALITZADA AMB ELS ALUMNES:

http://sextobeat.wordpress.com/visita-a-palma/