Els instruments

CONTINGUT QUE ES TREBALLA: Els instruments
ÀREA A LA QUAL ES FA REFERÈNCIA: música, català.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Es tracta de realitzar un recull sobre els instruments musicals, fent una fitxa de cadascun d'ells per finalment publicar-los a un dossier.
En primer lloc, cada nin tria un instrument sobre el que vulgui coneixer coses. Després, una vegada consensuada una plantilla sobre els elements més importants que han de tenir els intruments, comença una feina de cerca d'informació, on han d'emplenar les dades acordades en anterioritat (familia instrumental, característiques, enllaços, fotos...)
Una vegada realitzades totes les fitxes, els alumnes poden pujar a qualsevol lloc d'enmagatzematge virtual ( Dropbox , anyhub ) d'on sagafaran totes i es montaran en un document pfd que es publicarà a issuu per obtindre el format de revista

PÀGINES WEB O PROGRAMARI UTILITZAT:
Open Office
http://cpesviveromusica.blogspot.com/2011/05/classificacio-dinstruments-musicals.html
http://ca.wikipedia.org/
http://www.dropbox.com/
http://issuu.com/

EXEMPLE DE L'ACTIVITAT REALITZADA AMB ELS ALUMNES:
http://cpesviveromusica.blogspot.com/2011/05/classificacio-dinstruments-musicals.html