Feim de periodistes!

CONTINGUT DE L'AREA QUE ES TREBALLA: la notícia.

AREA A LA QUAL ES FA REFERÈNCIA: llengua catalana i TIC

DESCRIPCIÓ: després de treballar els continguts que ha de tenir una notícia, els alumnes en redacten una. L'escriuen a l'ordinador i després l'envien al correu electrònic del mestre.
A la sessió setmanal de TIC, cada alumne es crea la seva pròpia wiki.
Una vegada corregida la notícia per part del mestre, es retorna a l'alumne, que l'ha de publicar a la seva wiki.

PAGINES WEB O PROGRAMARI UTILITZAT:
http://www.google.com/accounts/Login
http://www.wikispace.com/

EXEMPLE DE L'ACTIVITAT REALITZADA AMB ELS ALUMNES: s'està realitzant

IMATGE: