Localització geogràfica


TÍTOL :Localització geogràfica

CONTINGUT QUE ES TREBALLA : Els mapes i la localització geogràfica
Rosa dels vents
Localització a : continent, país, Comunitat, illa, població
Comprensió lectora d'instruccions senzilles
Ús de les TIC ( Cerca de mapes a internet, guardar imatges a una carpeta, insertar imatges a un document, ús de cercadors – google- )ÀREA A LA QUAL ES FA REFERÈNCIA : Coneixement del Medi
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT : Treball de recerca semi -dirigit.
Partint d'una tasca a desenvolupar individualment on es donen les pases a seguir:
escollir un lloc concret i situar-lo geogràficament.
Expossarlo a un blog on la resta pot veure el seu treball i comentar els resultats de cadascú.
Possada en comú dels resultatsPÀGINES WEB O PROGRAMARI UTILITZAT :google , microsoft office, scribd, blogger

EXEMPLE DE L'ACTIVITAT REALITZADA AMB ELS ALUMNES :IMATGE :

Mapas