HERBARI VIRTUAL

Títol: Creació d'un herbari virtual amb Flickr (aplicació per administrar i compartir fotografies en línia).
Idioma: Castellà.
Nivell educatiu: 6è de Primària.
Àrea: Coneixement del Medi.
Contingut: Flora de la Serra de Tramuntana.
Adreça:
http://flickr.com
Descriptors: fotografia, imatge, editar, compartir, administrar.
Estratègies didàctiques: Tècniques col·laboratives i treball individual.
Aplicació didàctica:
"Elaboració d'un herbari virtual amb fotografies de la flora de la Serra de Tramuntana."
Aprofitant una excursió que havíem de fer a la finca de Planícia (Banyalbufar), els alumnes, disposats en grups de 4, havien d'anar realitzant una sèrie de fotografies a les distintes espècies d'arbres i arbusts: pins, alzines, càrritx, mata, garrover, estepa, olivera...
Amb anterioritat, els alumnes havien assistit a l'escola a una xerrada sobre la flora autòctona, a càrrec d'un monitor del GOB, i ja coneixien les característiques de cada una de les espècies. A més a més, sabien a quines havien de fotografiar durant l'excursió, ja que ho havíem consensuat previament a classe, a través d'un sorteig que havíem fet.
Per poder realitzar aquest recurs la primera vegada, han estat necessàries una sèrie de feines prèvies. Així, doncs, un representant de cada grup ha creat un compte a Flickr, amb l'ajuda dels altres membres. I seguidament han personalitzat el seu perfil, posant el nom dels seus components i han cercat els altres grups creats.
Després han carregat les fotografies fetes, una per cada espècie, i han posat com a títol el nom de la planta i també el seu nom científic. Finalment han escrit una petita descripció de les seves principals característiques i usos.
Una vegada realitzada aquesta feina, el que he fet ha estat agrupar a un àlbum les fotografies de tots els grups i ho hem visualitzat a la pissarra digital per veure el resultat final. Els alumnes han pogut donar la seva opinió i fer els comentaris adients, per si havíem de fer algun canvi.
L'activitat final serà anar a les classes de 2n cicle a mostrar i explicar l'herbari.
  • Estratègies utilitzades per enriquir la tasca:
-He contextualitzat la tasca per tal de facilitar a l'alumnat la seva resolució.
-La pregunta inicial de la tasca suposa el coneixement de la paraula "herbari". Com és un herbari? Què significa que sigui virtual? Per aquest motiu, els alumnes han hagut d'investigar sobre què és allò que havien d'elaborar.
-La tasca té una gestió rica ja que proposa una recerca d'informació, s'ha de dur a terme en grups de 4 membres i, finalment, també hi ha un treball específic en gran grup per consensuar el resultat final de l'herbari i donar-lo a conèixer als alumnes d'un altre cicle.
  • Objectius de la tasca:
-Còneixer el nom comú, el nom científic i les característiques i usos de diferents espècies de la flora de la Serra de Tramuntana.
-Saber elaborar un herbari virtual amb els recursos donats.
-Participar de manera activa en activitats de grup amb un comportament responsable.
  • Indicadors d'avaluació:
-Observació de l'alumne en dinàmiques de grup (xerrades en gran grup i posades en comú).
-Observació de l'alumne en petit grup (valora les aportacions dels altres, respecta totes les opinions, fa crítiques constructives...).
-Observació de l'elaboració de l'herbari durant tot el procés.
Valoració:
  • Avaluació de l'alumnat
Els aspectes més importants faran referència als conceptes a aprendre (continguts), a les actituds que demostrin en cada moment i a l'elaboració que en facin de l'herbari (fotografies realitzades, redacció dels textos...). Per realitzar l'avaluació, duré a terme una observació directa i sistemàtica i, finalment, s'avaluarà el treball final (herbari).
El meu paper en la seva avaluació tindrà sobretot un caràcter regulador i orientador en tot el procés. El fet que els alumnes treballin en equip fomenta l'aprenentatge col·laboratiu. S'aprèn dels altres i també s'autoavaluen i s'avaluen entre ells, corregint-se de manera autònoma i ajudant als alumnes que tenen més necessitats.
  • Valoració de l'enriquiment de la tasca
-Tots els alumnes han pogut realitzar la tasca, el que demostra que la seva contextualització era bona.
-Ha estat molt motivadora i engrescadora. Els alumnes s'han implicat molt i han gaudit de tot el procés.
-A través de l'observació que he anat fent, he pogut adonar-me de si algun alumne tenia més dificultats que els altres per dur-la a terme.
-A final de tot el procés, no he tingut la sensació de què aquesta tasca "m'ha consumit massa temps", ja que s'ha desenvolupat fàcilment i amb la bona participació i col·laboració de la gran majoria d'alumnes.
  • Valoració del recurs
Personalment faig una valoració positiva d'aquest recurs. És molt fàcil d'utilitzar i no hem trobat gaires dificultats en el seu maneig. Els alumnes se n'han desfet prou bé, gràcies també a que és molt intuitiu.