Lectura eficaçCONTINGUT QUE ES TREBALLA: La descripció d’animals.

ÀREES: Llengua catalana i Coneixement del medi.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
L’activitat consisteix en llegir atentament una descripció clara i concisa d’un animal i clicar damunt el dibuix de l’animal que s’ha descrit. L’avaluació és automàtica amb encerts i/o errades.

PÀGINES WEB O PROGRAMARI UTILITZAT
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/

EXEMPLE DE L'ACTIVITAT REALITZADA AMB ELS ALUMNES
- La tasca “Descripció d’un animal” és una situació contextualitzada molt propera a l’alumnat que genera curiositat i interès a l’alumnat per saber si encerta la resposta i quin serà el proper animal que surti.
- Es pot planificar l’enriquiment de l’activitat treballant les endevinalles, la rima, la poesia (com es fan, quins aspectes han de contemplar, comparacions,); també la tipologia d’animals (vertebrats, invertebrats, tipus de reproducció i alimentació, ...); amagar determinada informació i, com no, aprofitar per treballar la descripció de persones familiars, objectes d’aula i de casa, ...
- Per facilitar l’entrada de coneixement extern al centre educatiu es podria fer la simulació, en primer lloc, d’un animal domèstic amb ajuda d’una fotografia o imatge d’internet, i després que un alumne el pogués dur a l’aula per fer les comprovacions oportunes (amb un vídeo del youtube es pot fer també).
- A l’hora d'obtenir resultats, vist que l’activitat avalua directament l’encert o l’errada, es pot fer una avaluació més senzilla a partir de separar les endevinalles/descripcions per parts: mamífer (quants n’hi ha a les imatges donades?), color (quants d’animals tenen el color que diu la descripció), pèl, escates (quants coincideixen a les imatges?), ...
- Si volem afavorir la generació d’opinions personals i crítiques, podem demanar a l’alumnat que individualment, en parelles o en petit grup puguin canviar, modificar o millorar les descripcions donades a la pantalla: què afegirien o llevarien per donar més facilitat o dificultat a l’activitat a l’hora de resoldre; hi posarien més imatges, en llevarien, posarien l’opció de posar pistes com poden ser els sons que emeteixen els animals, ...
- Finalment es podria fer les activitats descrites en els punts anterior però en grups per tal de veure les diferents solucions finals a les que cada grupet arribaria.

A l’hora d’experimentar aquestes implementacions, és clar que l’alumnat tendrà un grau més de motivació a l’hora de treballar: s’ha creat un ambient de treball en petit grup, els resultats al final no seran quasi segur els mateixos (l’objectiu és obtenir diferents resultats però amb una mateixa finalitat), podran entrar elements a l’aula que habitualment no entren (animals de casa reals o de joguina), emprar els ordinadors per cercar imatges, sons, vídeos, per millorar la presentació inicial, fer la presentació de cada grup del resultat final obtingut, fer uns punts de trobada al final per avaluar l’activitat, ...

L’anàlisi dels resultats serà positiu des del punt de vista que ells han elaborat un producte a partir d’un exemple i que aquest producte ha millorat i l’han hagut de consensuar en grup, posant-se d’acord en alguns termes i el que realment interessa és les diferents metodologies emprades i no tant la reproducció o repetició de conceptes.

IMATGE