GLOSES DE SANT ANTONI


CONTINGUT QUE ES TREBALLA: Gloses

ÀREA A LA QUAL ES FA REFERÈNCIA: Llengua catalana

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Es tracta de crear una glosa en motiu de la festa de Sant Antoni per tal de conèixer i participar en festes, tradicions i costums del seu entorn, gaudint-ne i valorant-les com a manifestacions culturals.
Així com també comprendre, reproduir i recrear alguns textos de tradició cultural, manifestant-hi actituds de valoració, gaudi i interès.

PÀGINES WEB O PROGRAMARI UTILITZAT: http://www.voki.com/mywebsite.php

EXEMPLE: