PROJECTE ILLES


TÍTOL: Projecte Illes

CONTINGUT QUE ES TREBALLA: Tractament d'informació i competència digital. Text Narratiu.

ÀREA A LA QUAL ES FA REFERÈNCIA: Llengua catalana i Coneixement del medi.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
és el resultat final d'un projecte de l'escola que es fa a 5è de primària per conéixer millor les altres illes. Després d'un treball previ en grups de 4 de recerca d'informació d'allò que visitarem i d'allò més significatiu tant de Menorca com d'Eivissa i de Formentera, feim la visita en si mateixa. En el plaç d'una setmana, passam un dia a cada illa, i la feina dels nins és fer fotos per després poder realitzar una presentació com final del projecte.

PÀGINES WEB O PROGRAMARI UTILITZAT:
Windows Movie Maker, Microsoft Office Power Point o Openoffice Impress.

EXEMPLE:
http://www.youtube.com/watch?v=1I_TOHcUKPI