Viatjant a les Illes Balears

Nivell: Educació primària, tercer cicle
Àrea: Coneixement del Medi
Continguts:
Geografia de la nostra comunitat:
Illes Balears
Temperatura i clima
Accidents geogràfics
Fauna i flora
El transport a la nostra comunitat
Els sectors econòmics
El mar mediterrani: la contaminació


Adreça:
Aplicació didàctica: 
Activitat pensada per fer en grups de quatre.
Temporalització: quatre setmanes.
Partint d'una pregunta sobre la nostra illa i rebent una resposta concreta, decidim crear una Web Quest.
En primer lloc varem decidir què volíem saber de la nostra Comunitat, quins aspectes ens interessaven més i varen fer una pluja d'idees, plantejarem una sèrie de qüestions, les vàrem ordenar segons els continguts que volien treballar.Plantejàrem una situació inicial: Na Paula i els seus companys preparen un viatge d'estudis per la nostra comunitat, i ens plantegen una sèrie de preguntes que hem de respondre per ajudar-lis. 
En els grups s'han de repartir les diferents tasques ja que també han de fer un power-point per exposar la seva feina a la resta dels companys.

S’avaluarà:
  • L’atenció a classe.
  • El treball diari a l’aula.
  • La recollida d’informació.
  • La informació compartida /Apartat de recursos. (Informació pàgines web)
  • La responsabilitat de fer el que toqui a casa.
  • La finalització del treball en el temps establert.
  • La presentació.
  • L’exposició oral a la resta del grup-classe.
  • També ompliran unes rúbriques sobre la cooperació, l'exposició oral, l'impress i la del treball individual.

Recursos:
Com a mestres hem plantejat diferents recursos per a que els nens i les nenes puguin anar buscant diferents informació. A part de les distintes pàgines webs que els mostram també poden fer us de la biblioteca de l'escola i del poble i dels llibres de texte que tenim a l'aula.
És una activitat tant extensa que encara ho estant fent per tant l'avaluació queda pendent.
Una proposta de millora: alguns alumnes haurien de col·laborar més, i també buscar algunes tasques més senzilles per als nostres alumnes amb més dificultats.