PETITES HISTÒRIES


TÍTOL: PETITES HISTÒRIES

CONTINGUT QUE ES TREBALLA: El conte. Normes ortogràfiques. Estructuració del text.

ÀREA A LA QUAL ES FA REFERÈNCIA: Llengua castellana (també permet treballar en llengua català, occità, anglès i francés)

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Crear històries a través de tires d’imatges de 3, 6 o 9 fotografies on s’ha d’escriure un text a cada imatge que permeti fer l’estructura d’un conte. El programa té imatges pròpies que pots emprar per crear la història, però el més interessant és que pots crear el conte a partir d’imatges pròpies, això fa que l’activitat sigui molt motivadora pels alumnes. Finalment es pot imprimir en forma de conte (text i il·lustracions)

PÀGINES WEB O PROGRAMARI UTILITZAT
http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=es

EXEMPLE DE L'ACTIVITAT REALITZADA AMB ELS ALUMNES
http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/historia.php?lang=es&num=6&id_story=16
http://fweib.caib.es/moodle/blocks/email_list/email/file.php/1481/email/15275/231611/deliciosa_merendola.pdf