MY AND MYSELF

Idioma: anglès
Nivell educatiu: Inicial- Mitjà
Cicle: Tercer
Etapa: primària
Àrea: Llengua anglesa
Contingut: presentació d'un mateix i dels altres
Descriptors: Adjectius, compartiu, superlatiu, web, model
Estratègies didàctiques:  Hi ha transmissió de continguts, tècniques col·laboratives i treball individual
Aplicació didàctica:
La tasca proposada per la web es omplir el full amb les dades personals de cada alumne. Personalment, penso que aquesta tasca es un poc pobra i he fet algunes modificacions per enriquir-la.En primer lloc, es reparteixen unes mini cards amb les paraules claus per fer les descripcions de les persones de  la classe. No és necessari, en principi que els alumnes sàpiguen el significat de la paraula. Llavor els alumnes fan grups, ja que les paraules de les mini cards es repeteixen i s’han de juntar de tal manera que els cap component del grup tengui el mateix mini card. D’aquesta manera cada grup tendrá tots els adjectius necessaris per descriure una persona.
Amb la col.laboració de tots es fara una descripció emprant les paraules del mini card. Tendràn el full de la pàgina web per orientar. Una vegada emplenat el full, faràn la descripció en tres paràgrafs. Cada un omplirà finalment el full amb les seves dades i farà una descripció d’ell o ella però comparantse amb la descripció feta pel grup. D’aquesta manera no solament es practicarà la descripció, si no també el comparatiu. Finalment, els treballs individuals es repartiràn entre els alumnes i hauràn d’endevinar de qui és.
Avaluació: Prova de listening han de marcar a qui es descriu. Se fa també una comprensió lectora juntant fotos amb descripcions.
Valoració: La meva valoració és molt positiva. La dels alumnes també. Ambdos contrueixen la seva feina sobre el que els hi don.