BASQUETBALL


Idioma: Castellà
Etapa: Primària- ESO 

Cicle: 3rCicle EP

Àrea:Educació Física
Continguts: 
- Normes, regles i formes de joc.
- Coneixement bàsic, teòric i pràctic.
- Rol de l'arbrit.


Estratègies didàctiques:
· Treball individual

Aplicació didàctica:
OBJECTIUS:
· Coneixer les normes reglamentàries bàsiques del joc, aplicant-les en diferents
situacions de pràctica o joc.
- Practicar els principis tàctics bàsics de manera no pràctica.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:
· Competència digital.
- Interacció amb el món físic, social i ciutadà.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- Comprendre les normes bàsiques del baloncesto i els principis de la tàctica individual i
col.lectiva.

Desenvolupament de l’activitat:
Aquest recurs ho he utilitzat per introduir en 5è de Primària els principis bàsics del basquetball.
Lo primer que vaig fer és plantejar sèrie de preguntes als alumnes en grup damunt el basquetball. Què és? normes? tipus de passades?... 
Cadasqú respongué el que creia que sabia amb una gran participació de tots els alumnes.
La següent tasca que realitzarem fou cercar per diferents vies ( internet, amics, llibres...) les respostes a n'aquestes qüestions.
Una vegada que l'alumne ha adquirit la pràctica de trobar el tant per cent d'una quantitat passem al següent pas, enriquir la tasca pobre.
A continuació ve a l'escola un jugador conegut de bàsquet de les Illes, el qual explica tots els ítems tractats. 
Per finalitzar els alumnes s'enrequeixen demanant altres dubtes que tenen damunt aquest esport. Com activitat de tancament es juga un partit aplicant els conceptes teòrics.

Avaluació: Clara i concreta

Valoració:
És un recurs lúdic i molt útil per poder explicar i enriquir els conceptes i activitats  del basquetball d'una manera diferent a la propiament teòrica.
Els alumnes es motiven quan veuen que tenen més encerts que els companys i que poden aprendre mitjançant situacions pràctiques interactives.
El conjunt d'activitats realitzades resulta profitós i ben aceptat pels nins. 

Imatge: