ENTENC UNA ENTREVISTA?

COMPRENSIÓ ORAL A TRAVÉS D'UNA ENTREVISTA DEL PROGRAMA "El Convidat"

Idioma
:
Català

Etapa
: Primària

Cicle: 3rCicle EP
Àrea
:Llengua catalana

Continguts
:
Comprensió oral

Adreça
:
http://blogs.tv3.cat/elconvidat.php?catid=2517
Descriptors: (paraules clau):
entrevista, convidat, bojan krkic

Estratègies didàctiques: tècniques col·laboratives i treball indiviual
Aplicació didàctica:
OBJECTIUS:
Conèixer les característiques principals d'una entrevista.
Comprendre un texte oral a partir d'una entrevista real.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES:
Comunicació linguística.
Autonomia i iniciativa personal i competencia emocional.
Social i ciutadana.
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT:
A través de la web de TV3 podem accedir als vídeos que tenen penjats del programa “El convidat” de l'Albert Om, després de mirar les persones entrevistades i visionar-ne algunes hem triat la del jugador de futbol Bojan Krkic (ex jugador del Barça i una persona jove per tant més proper al alumnes).
Abans de visionar l'entrevista se'ls pot demanar si coneixen a l'entrevistat. Si algun alumne el coneix conta el que sap als altres (si n'hi ha varis ho poden fer per grups). Seguidament se'ls posa l'entrevista, a través de la pissarra digital. Per ser una entrevista d'uns 45' (una mica llarga per ells) i sobretot la primera vegada, el que es pot fer es tallar cada 15' i fer-los preguntes de manera oral. Per acabar i per si volien saber més coses se'ls pot deixar cercar informació a la xarxa sobre l'entrevistat.
Per altres sessions, es podria veure l'entrevista sencera i també es poden fer les preguntes per escrit així tens una nota més específica de cada un.
Avaluació: Clara i concreta
Valoració:
La valoració d'aquesta activitat és molt positiva, ja que és un enriquiment competencial d'una tasca pobra, com pot ser una audició sense imatges i no propera a ells.Es contextualitza la situació, ja que hem passat d'una audició irreal a una entrevista real d'un jove que va començar com ells i veuen com ha canviat la seva vida el fet de ser un esportista d'èlit, però ben centrat i que no li han pujat els “fums” al cap, cosa que pareix que queda molt clara a l'entrevista.
Encara que la pàgina web en qüestió (TV3) pareix en un principi que no té res d'educativa trobam molts de recursos, els quals ho poden ser d'educatius, com els vídeos ja que se'ls hi pot donar moltíssims d'usos.

Imatge: