HOMENATGE A JOAN BROSSA

Idioma: Català
Etapa: Primària
Cicle: Tercer
Àrea: Llengua Catalana
Contingut: Poesia
Descriptors (paraules clau): Llengua catalana, Literatura, Poesia, Poesia visual
Estratègies didàctiques: Transmissió de continguts, tècniques col·laboratives i treball individual.
Aplicació didàctica:
Emmarcat a la setmana del llibre i de la lectura que es celebra cada any a l'escola al mes d'abril: realització d'un taller de poesia visual.
Durant la setmana s'organitzarà un taller en el que participaran 10 alumnes del Tercer cicle.
Es partirà de la poesia visual que apareix a la fitxa com a element motivador:
- A continuació, es poden fer les activitats que surten a la proposta didàctica.
- Veure i analitzar altres poesies visuals. Podem fer servir les que surten a la mateixa pàgina web; o bé la pàgina dedicada a Joan Brossa: http://www.joanbrossa.org/index.htm .
- A partir d'aquí creació de poemes visuals: en primer lloc triar un tema -animals, aliments, personatges, l'univers, etc.- que ens servirà per a treballar-ho tota la classe. Desprès, cada alumne agafarà un element d'aquest tema i amb aquesta paraula, utilitzant les diferents tipografies de les lletres que composen la paraula -podem triar i barrejar lletres majúscules, minúscules, cursiva, d'impremta, capital, manuscrita, etc... i aquestes lletres ficar-les cap per avall, al revès, en diagonal...- dibuixarem a llapis l'objecte que hem triat. Desprès es repassen les línies amb rotuladors de traç gruixut i amb molts colors. Ens pot servir com a model la pàgina de Bemboszoo,
- Exposició dels treballs realitzats.
Avaluació: Inclou activitat.
Valoració: Malgrat l'activitat que proposa la pàgina web és bastant completa s'ha intentat enriquir contextualitzant-la dins un marc més ampli com és la Setmana del Llibre, a més s'han ampliat les possibilitats de les activitats amb la finalitat d'augmentar la motivació dels infants.
Imatge:
viu la poesia