La Motxilla. Fraccions

Títol : La motxilla

Etapa: infantil i primària

Àrea: matemàtiques

Continguts: A l'àera de matemàques hi ha diferents continguts que es treballen a sisè i que aquests al mateix temps, estan enllaçats a altres pàgines on es treballa el contingut desitjat.

Adreça: http://www.ceip-diputacio.com/la%20motxilla.htm

Aplicació didàctica:

Per treballar la suma de fraccions utilitzarem les receptes de cuina per plantejar problemes sobre aquest contingut: “ En Manel és cuiner i prepara el primer plat del dia i els seus ingredients: utilitza 1 kg i mig de patates, 3 quarts de quilo de carabassins i 1 quart de quilo de porros, quant pesen en total les patates?”

A partir de problemes com l'anterior, en petits grups se n'inventeran amb situacions que ens trobam al dia a dia amb fraccions i les presentaran a la resta dels grups mitjançant presentacions amb power point o bé amb el programa de la PDI (smart notebook) per així tots poguem resoldre'ls i dicutir amb el grup també la solució.

La intenció de que ho resolguin en grups és que tots els membres del grup han d'entendre el problema i la seva ressolució, tots han de ser capaços d'explicar-lo als companys.(feina de col·laboració).

OBJECTIUS:

  • Sumar fraccions d'igual i de diferent denominador

  • Resoldre problemes de suma de fraccions.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

  • Matemàtica, aprendre a aprendre, autonomia personal, competència lingüística, competència social i ciutadana.

CRITERIS D'AVALUACIÓ.

  • Suma de fraccions d'igual i de diferent denominador.

  • Representa la situació de problemes per entendre'l i resoldre'l més fàcilment.

  • Resol problemes efectuant operacions amb fraccions.

Valoració:

Aquests tipus d'activitats permeten que puguin tenir accés a qualsevol tipus de pàgines per practicar i després amb els grups cercar problemes i activitats més properes als alumnes i que siguin ells mateixos que ho plantegin als companys fa que primer la solucionin i l'entenguin per poder-la explicar després.

Per avaluar bé l'activitat és necessari que tots els membres del grup ho puguin resoldre fàcilment i que col·laborin perquè sigui aixì.

S'avaluarà el problema plantejat, que tenguin la solució, que siguin capaços d'explicar-lo als seus companys. I els altres grups que siguin capaços de resoldre'ls entre tots.

Fer aquests tipus d'activitats hauria de ser més freqüent ja que són ells mateixos que plantegen els problemes i que agafen la iniciativa davant el grup classe.