L'accentuació al nostre poble

Títol: L'accentuació al nostre poble
Àrea: Llengua catalana
Ortografia: l’accentuació
Nivell educatiu: 3r cicle de primària
Llengua: Català
URL: http://catala2punt0.blogspot.com.es/2012/03/laccentuacio-al-nostre-poble_1134.html
Descriptors: accentuació, llengua, catalana, català, tercer cicle, sisè, ortografia.
Estratègies didàctiques:
Treball individual o en grups.
Aplicació didàctica: El que podríem denominar exercici inicial serien els coneixements teòrics sobre l’accentuació. A partir d’aquí vaig decidir treballar-la a través de les sessions de notebook, els portàtils dels infants i la pdi.
L’enriquiment és produeix just amb l’entrada dels portàtils per a treballar l’accentuació. Són més entretengudes, participatives i divertides que les activitats del llibre. Un altre enriquiment es produí quan vaig intentar motivar els alumnes amb un joc de recerca d’errades ortogràfiques al nostre poble.
Vam aprofitar el bloc d’àrea per anar penjant les errades que els alumnes trobaven en cartells, rètols, targetes de visita, senyals de trànsit... de sa Pobla i de fora vila. Cerquen errades per tot arreu; i en troben moltíssimes.
El premi no és gaire cosa. Una dècima en el proper examen per cada errada que trobin. Me n’he adonat que no és la dècima de nota allò que els mou, són les ganes de recerca; volen fer veure a tothom que tenen habilitats i que són molt bons accentuant.

Objectius:
Reconèixer les paraules agudes, planes i esdrúixoles.
Conèixer les regles d'accentuació.
Identificar i usar correctament els accents en paraules agudes, planes i esdrúixoles.
Utilitzar les TIC com a mitjà d'aprenentatge. 

Competències bàsiques :
Competència en comunicació lingüística.
Competència en autonomia i iniciativa personal.
Competència per aprendre a aprendre.
Competència digital i de tractament de la informació.

Criteris d’avaluació:
Identifica les paraules agudes, planes i esdrúixoles.
Coneix i usa l'accent gràfic en les paraules agudes, planes i esdrúixoles.
Classifica paraules en agudes, planes i esdrúixoles.
Aconsegueix un ús correcte i adequat de les TIC.

Avaluació: No es planteja.

Valoració:  Es valorava amb una dècima els alumnes que anaven trobant errades. Les dècimes s’anaven apujant a la nota final de l’examen d'accentuació.

La valoració no pot ser més satisfactòria. Més d’un 90% ha aprovat amb més d’un 8 de nota. És significatiu que a qui havia trobat més errades, no se li podia augmentar la nota perquè ja tenia un 10. Ho recoman a tots. A mi m’ha funcionat.  
Imatge: